skip to main content

IP ratings & TP(A) / TP(B)

Första siffran: Fast partikelskydd

Den första siffran anger skyddsnivån som höljet tillhandahåller mot utsättning till riskfyllda delar (t.ex. elektriska ledare, rörliga delar) och ingrepp av fasta främmande föremål.

Klassning Beskrivning
IP0X Oskyddat
IP1X Minst 50 mm i diameter
IP2X Minst 12,5 mm i diameter ("Provfinger")
IP3X Minst 2,5 mm i diameter
IP4X Minst 1 mm i diameter
IP5X Damm skyddat
IP6X Dammtätt

 

Andra siffran: Vätskeskydd

Skydd mot inträngande vatten. Inget vatten får tränga in i en sådan mängd eller på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

Klassning Beskrivning Detaljer
IP0X Oskyddat -
IP1X Dropp skyddat (endast vertikala droppar) Test: 10 minuters Vatten som motsvarar 1 mm regn per minut
IP2X Dropp skyddat vid max 15° lutning Test: 10 minuters Vatten som motsvarar 3 mm regn per minut
IP3X Strilsäkert Test: 5 minuters vattenvolym: 0,7 liter per minut Tryck: 80–100 kPa
IP4X Striltätt Test: 5 minuters vattenvolym: 0,7 liter per minut Tryck: 80–100 kPa
IP5X Spolsäkert Test: minst 15 minuters vattenvolym: 12,5 liter per minut Tryck: 30 kPa från 3 m
IP6X Spoltätt Test: minst 3 minuters vattenvolym: 100 liter per minut Tryck: 100 kPa från 3 m
IP7X Vattentålig (nedsänkt i vatten) Test: 30 minuters nedsänkning till ett djup av 1 m mätt vid botten av anordningen, om anordningen är högre än 85cm, ska det vara minst 15 cm till toppen av anordningen
IPX8 Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten) Test: Nedsänkning i vattendjup som anges av tillverkaren, i allmänhet är största djup 3 m
IPX9K Skydd mot högtryckstvättning Test: Vatten som spolas med högt tryck runt hela objektet får inte ha skadlig inverkan